Opptak av Nasjonalt seminar for miljøberedskap mot akutt forurensning 2021
Dag 1 2.november 2021  

01_Mortensholm_Nytt fra Kystverket
02_Hanssen_IUA lederforum
03_Fischer-Solbraa-Bay_Kommunal beredskap

04_Liland_Forum for framtidas oljevern
05_Idås_Imaros info
06_Fischer_Forsøplingsveilederen
07_Flogeland_MS BRIM
08_Skog-Helgstrand_implementering av AAR
09_Pedersen_Kråknes kvikkleireskred
10_Haktor Bua_Endrede fremdriftssystemer
11_Stenvang-Solbraa-Bay_statlig garanti
12_Halsen_arbeid med vrak

Dag 2 3.november 2021  

21_Mortensholm_Oppsummering Dag1
22_Bergstrøm_Tabletop
23_Aasebø_Eemslift Hendrika
24_Bergstrøm_Tran Carrier Plastpellets
25_Bustgaard_Parafinvoks saken